02.02.2024 Bezplatné parkovanie pre našich členov

Nezabudnite záujem o parkovanie v Jasnej dopredu potvrdiť.

02.02.2024 Na Chopku vládne pravá zimná atmosféra. Pozrite sa koľko lyžiarov prišlo do Jasnej

Hoci počasie v podhorí viac pripomína jar, Demänovská dolina láka denne tisíce výletníkov.

Pozemkové spoločenstvo Ploštín

Pozemkové spoločenstvo Ploštín hospodári na ploche 775 ha v katastrálnych územiach Demänová, Ploštín a Demänovská Dolina. Pozemky, ktoré boli dočasne vyňaté z lesného pôdneho fondu a trvalých trávnych porastov z dôvodu investičnej výstavby sú pokryté nájmami.

Hlavnou činnosťou PS je lesopestovateľská činnosť, ktorá prebieha v súlade s lesným hospodárskym plánom a zákonom o lesoch. V starostlivosti o les patríme k spoločenstvám Liptova, ktoré sa radia na popredné miesta. Lesy sú naše bohatstvo, musíme ich chrániť a starať sa o ne.

Výbor a Dozorná rada PS

Predseda PS
Ing. Vladimír Uličný
Tajomník
Mgr. Ján Dzúr

Členovia výboru PS Ploštín
Ing. Miriam Pitoňáková
Ing. Róbert Hliničan
Ing. Dušan Priechodský
Ing. Milota Krakovská
Ivan Priechodský

Predseda DR
Ing. Jaroslav Žuffa

Členovia dozornej rady PS Ploštín 
Jaroslav Žuffa
Milan Dzúrik