INFORMÁCIA PRE PODIELNIKOV

Vážení podielnici,

informácia o výsledkoch v druhom kole volieb Pozemkového spoločenstva Ploštín, ktoré sa konalo od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023 je od začiatku augusta vyvesená v informačnej skrinke na budove Pozemkového spoločenstva v Ploštíne. Po obnovení webovej stránky, ktorú sme museli v poslednom období rekonštruovať a nebolo možné na ňu pridávať nové správy, túto informáciu dávame aj sem.

Ing. Vladimír Uličný

predseda PS