INFORMÁCIA O KÓDOCH

Vážení podielnici, reagujeme na zvýšený telefonický a mailový dopyt po kódoch na lyžovanie a vstup do akvaparkov v sezóne 2023/2024.

Kódy na lyžovanie a pobyt v akvaparkoch v sezóne 2023/2024 zatiaľ nemáme k dispozícii, vec aktívne riešime. Predpokladáme, že budú okolo 15. decembra. O pridelení kódov nášmu Pozemkovému spoločenstvu zo strany TMR budeme našich podielnikov informovať na našej webovej stránke a informačnej tabuli na budove PS Ploštín.

Ing. Vladimír Uličný, predseda PS Ploštín