NOVÁ INFORMÁCIA O KÓDOCH

Vážení podielnici,

podarilo sa nám zabezpečiť kódy od TMR, a.s., na lyžovanie v horských strediskách a kúpanie sa v akvaparkoch TMR na sezónu 2023/2024. Žiadosti o kódy posielajte emailom na adresu psplostin@psplostin.sk.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia a zdravia v roku 2024.

Ing. Vladimír Uličný

predseda PS Ploštín