Bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej

Vážení podielnici,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v tejto zimnej sezóne 2022/2023 sa nám podarilo zabezpečiť bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej. Ide o územia v oblasti Bielej púte, v prvom prípade vedľa cesty pri pamätníku Jána Švermu. Druhé parkovisko je v poslednej zákrute pod Bielou púťou. Službe na parkovisku treba len oznámiť, že ste členom PS Ploštín a umožní vám bezplatne zaparkovať.

Počet miest je však limitovaný, doporučujeme preto pred lyžovačkou odstaviť auto na parkovisku v ranných, resp. v skorších dopoludňajších hodinách. Táto informácia prestáva platiť na začiatku zimnej sezóny 2023/2024, kedy budeme rokovať o bezplatnom parkovaní opäť.