PROTOKOL O VÝSLEDKOCH VOLIEB - DRUHÉ KOLO

Vážení podielnici,

prinášame vám informáciu o výsledkoch druhého kola volieb PS Ploštín. Konali sa od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023. Oznámenie o výsledkoch volieb doteraz bolo a výsledky stále sú vyvesené na informačnej tabuli v sídle PS Ploštín.  Boli aj k nahliadnutiu v sídle nášho PS a na webe ihneď po ukončení hlasovania. Nachádzali sa tam až do novembra, kedy sme pristúpili k rekonštrukcii webovej stránky, ktorá už nespĺňala súčasné požiadavky na bezpečnosť a operatívnosť informácií. Pri prenose údajov zo starej na novú webovú stránku technické príčiny spôsobili, že nie všetky materiály nová webová stránka prijala. Urobili sme nápravu a informácie opätovne zverejňujeme.

Ing. Vladimír Uličný

predseda PS Ploštín