PF 2024

Vážení podielnici, rok 2023 sa pomaličky chýli ku koncu, v tom nastávajúcom vám želáme veľa zdravia, radosti a pohody, nech sa nám všetkým dari.

Za výbor PS Ploštín

Ing. Vladimír Uličný

predseda PS