Výročné zhromaždenie

Vážení podielnici, dovoľujeme si vám poďakovať za účasť na výročnom zhromaždení PS Ploštín, ktoré sa konalo v sobotu 20. 4. 2024 v kultúrnom dome v Ploštíne. Všetky dôležité závery z neho čoskoro zverejníme na našej webovej stránke.

Mgr. Ján Dzúr,

tajomník PS