Bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej

Vážení podielnici,

dovoľujeme si vám oznámiť, že nám podarilo zabezpečiť bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej. Ide o územia v oblasti Bielej púte, v prvom prípade vedľa cesty pri pamätníku Jána Švermu. Druhé parkovisko je v poslednej zákrute pod Bielou púťou. Službe na parkovisku treba len oznámiť, že ste členom PS Ploštín a umožní vám bezplatne zaparkovať.

Počet miest je však limitovaný, doporučujeme preto pred lyžovačkou odstaviť auto na parkovisku v ranných, resp. v skorších dopoludňajších hodinách.