Aktuality

Vážení podielnici, reagujeme na zvýšený telefonický a mailový dopyt po kódoch na lyžovanie a vstup do akvaparkov v sezóne 2023/2024.

Kódy na lyžovanie a pobyt v akvaparkoch v sezóne 2023/2024 zatiaľ nemáme k dispozícii, vec aktívne riešime. Predpokladáme, že budú okolo 15. decembra. O pridelení kódov nášmu Pozemkovému spoločenstvu zo strany TMR budeme našich podielnikov informovať na našej webovej stránke a informačnej tabuli na budove PS Ploštín.

Ing. Vladimír Uličný, predseda PS Ploštín

29.11.2023 ZAČÍNA SA ZIMA

Približujeme sa k vlaňajšku v ťažbe dreva.

23.06.2023 Protokol z výsledkov hlasovania

Členovia spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond, 7 384 784 hlasov. Potrebná nadpolovičná väčšina k zvoleniu predstavuje 3 692 393 hlasov.

15.02.2023 Bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej

Vážení podielnici, dovoľujeme si vám oznámiť, že nám podarilo zabezpečiť bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej.

09.12.2022 Kódy pre účely lyžovania a návštevy akvaparkov

Vážení podielnici, dovoľujeme si vám oznámiť, že sa nám podarilo zabezpečiť kódy pre účely lyžovania a návštevy akvaparkov pre sezónu 2022/2023.

08.08.2022 Platnosť kódov

Vážení podielnici, platnosť kódov, ktoré môžete využiť v akvaparkoch v Bešeňovej a v Tatralandii, rovnako na lanové dráhy na Chopok, sa končí 31. októbra 2022. Oznamujeme vám, že v prípade záujmu, vám vieme prideliť kódy aj nad rámec pôvodných nárokov.